Harmonogram 14. riadneho generálneho zhromaždenia Synody biskupov

05.10.2015 20:20

 


Medzi audítormi na synode sú viaceré manželské páry - ANSA

05/10/2015 18:14
 
 
 

 

Uvádzame časový harmonogram s programom jednotlivých dní 14. riadneho generálneho zhromaždenia Synody biskupov 4. - 25. októbra 2015 vo Vatikáne. Bol publikovaný Sekretariátom Synody 2. októbra 2015 s poznámkou, že môže byť zmenený na základe rozhodnutia predsedajúceho.

Nedeľa 4. októbra

10.00 Slávnostná inaugurácia (koncelebrovaná svätá omša v Bazilike sv. Petra)

Pondelok 5. októbra

09.00 - 12.30  1. generálna kongregácia (pozdrav predsedajúceho delegáta, relácia generálneho sekretára, relácia generálneho relátora, predstavenie tém I. časti Pracovného dokumentu generálnym relátorom, svedectvo audítora, vystúpenia synodálnych otcov)

16.30 - 19.00  2. generálna kongregácia (vystúpenia synodálnych otcov)

18.00 - 19.00  voľné vystúpenia

Utorok 6. októbra

09.00 - 12.30  3. generálna kongregácia (vystúpenia synodálnych otcov)

16.30 - 19.00  Malé krúžky (I. zasadanie – voľba moderátorov a relátorov)

Streda 7. októbra

09.00 - 12.30 Malé krúžky (II. zasadanie)

16.30 - 19.00  Malé krúžky (III. zasadanie)

Štvrtok 8. októbra

09.00 - 12.30  Malé krúžky (IV. zasadanie)

16.30 - 19.00  Malé krúžky (V. zasadanie)

Piatok 9. októbra

09.00 - 12.30 4. generálna kongregácia (relácie krúžkov v aule, odovzdanie pripomienok (modi) k I. časti; stretnutie Komisie pre vypracovanie Záverečnej relácie)

16.30 - 19.00  5. generálna kongregácia (predstavenie tém II. časti Pracovného dokumentu generálnym relátorom, svedectvo audítora, vystúpenia synodálnych otcov)

18.00 - 19.00  voľné vystúpenia

Sobota 10. októbra

09.00 - 12.30  6. generálna kongregácia (vystúpenia synodálnych otcov)

16.30 - 19.00  7. generálna kongregácia (vystúpenia synodálnych otcov)

18.00 - 19.00  voľné vystúpenia

Nedeľa 11. októbra

Voľno

Pondelok 12. októbra

09.00 - 12.30  Malé krúžky (VI. zasadanie)

16.30 - 19.00  Malé krúžky (VII. zasadanie)

Utorok 13. októbra

09.00 - 12.30  Malé krúžky (VIII. zasadanie)

16.30 - 19.00  Malé krúžky (IX. zasadanie)

Streda 14. októbra

09.00 - 12.30  8. generálna kongregácia (relácie krúžkov v aule, odovzdanie pripomienok k II. časti, stretnutie Komisie pre vypracovanie Záverečnej relácie)

16.30 - 19.00  9. generálna kongregácia (predstavenie tém III. časti Pracovného dokumentu generálnym relátorom, svedectvo audítora, vystúpenia synodálnych otcov)

18.30 - 19.00  voľné vystúpenia

Štvrtok 15. októbra

09.00 - 12.30  10. generálna kongregácia (vystúpenia synodálnych otcov)

16.30 - 19.00  11. generálna kongregácia (vystúpenia synodálnych otcov)

18.30 - 19.00  voľné vystúpenia

Piatok 16. októbra

09.00 - 12.30  12. generálna kongregácia (počúvanie bratských delegátov)

16.30 - 19.00  13. generálna kongregácia (počúvanie audítorov a audítoriek)

Sobota 17. októbra

09.00 - 12.30  Spomienka na 50. výročie Synody biskupov

16.30 - 19.00  Malé krúžky (X. zasadanie)

Nedeľa 18. októbra

Svätá omša kanonizácie Vincenza Grossiho, Márie od Nepoškvrneného počatia a manželov Louisa a Zélie Martinovcov, rodičov sv. Terezky z Lisieux 

Pondelok 19. októbra

09.00 - 12.30  Malé krúžky (XI. zasadanie)

16.30 - 19.00  Malé krúžky (XII. zasadanie)

Utorok 20. októbra

09.00 - 12.30  Malé krúžky (XIII. zasadanie)

16.30 - 19.00 14. generálna kongregácia (Relácie krúžkov v aule, odovzdanie pripomienok k III. časti, hlasovanie pre voľbu Rady - I.)

Streda 21. októbra

Voľno (Stretnutie Komisie pre vypracovanie Záverečnej relácie)

Štvrtok 22. októbra

09.00 - 10.30  15. generálna kongregácia (Hlasovanie pre voľbu Rady - II.), predstavenie projektu Záverečnej relácie, odovzdanie projektu synodálnym otcom)

16.30 - 19.00  16. generálna kongregácia (Vystúpenia synodálnych otcov v súvislosti s projektom Záverečnej relácie, odovzdanie pripomienok v písomnej podobe)

Piatok 23. októbra

Voľno (Stretnutie Komisie pre vypracovanie Záverečnej relácie)

Sobota 24. októbra

09.00 - 12.30  17. generálna kongregácia (Čítanie Záverečnej relácie v aule)

16.30 - 19.00  18. generálna kongregácia (Hlasovanie o Záverečnej relácii, spev Te Deum)

Nedeľa 25. októbra

10.00 Slávnostné uzatvorenie (Svätá omša koncelebrovaná v Bazilike sv. Petra)