Gemerska škola v Košiciach sa ohradila voči kritike zameranej na projekt "Hrou proti AIDS" - reakcia nebola dostačujúca

11.02.2015 12:51
projekt Hrou proti AIDS
projekt Hrou proti AIDS
12.12.2014 13:10

KOŠICE - Začiatkom decembra sme priniesli informáciu o tom, ako sa cez sociálnu sieť anonym rozhorčene sťažuje na prednášku o sexuálnej výchove v Základnej škole na Gemerskej ulici v Košiciach. Žiaci mali údajne prakticky napodobňovať rôzne druhy sexu a znázorňovať normálny, orálny a análny styk. Riaditeľ školy Vladimír Šamaj zverejnil oficiálne stanovisko k dlhoročnému úspešnému projektu, zásadne odmietol tvrdenia jedného anonymu, ktorý sa nezakladá na pravde.

"Dňa 3. 12. 2014 bol vo vašom denníku zverejnený článok pod názvom: Deti napodobňovali orálny a análny sex. Veľká upútavka na prvej strane, ako aj článok zverejnený na strane 5, rozpútal v škole silné emócie medzi žiakmi, učiteľmi i rodičmi školy. Sme rozhorčení, že jeden anonym dostal z vašej strany silnú mediálnu podporu a znehodnotil našu dlhoročnú prácu nielen v oblasti sexuálnej výchovy, ale i v iných oblastiach našej výchovno-vzdelávacej práce," stojí v reakcii riaditeľa Základnej školy na Gemerskej ulici Vladimíra Šamaja na článok denníka Korzár.

Deviataci školy podstúpili prednášku o sexuálnej výchove, po ktorej sa na internete objavila anonymná reakcia jedného z rodičov. V nej okrem iného stálo, že deti museli prakticky znázorňovať sexuálne polohy a imitovať rôzne druhy sexu. Vedenie školy, ako aj pracovníčky Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, ktorý prednášku zabezpečil, ostali po zverejnení anonymu šokovaní.

"V súvislosti s Medzinárodným dňom boja proti AIDS sme oslovili štátnu organizáciu Regionálny úrad verejného zdravotníctva, aby pre žiakov deviateho ročníka pripravila aktivity k tomuto dňu. Mimochodom, spolupracujeme s nimi už asi 10 rokov, aktivity sú temer navlas rovnaké," vyjadril sa riaditeľ a dodal: "O tom, že nie sme jediná škola, ktorá spomínané besedy organizuje, niet pochýb a nikdy sme sa doposiaľ nestretli s negatívnou reakciou žiakov ani rodičov."

Aktivity spočívali v rozmiestnení piatich panelov, na ktorých sa žiaci po skupinkách oboznamovali s možnými cestami prenosu HIV, spôsobmi ochrany pred touto chorobou a inými pohlavnými chorobami, s príbehmi známych osobností, nakazených týmto vírusom.

"V článku sa objavili viaceré tvrdenia, ktoré nezodpovedali priebehu školenia. Nie je pravdou, že žiaci imitovali v dvojiciach pohlavný styk, a rovnako neboli im vysvetľované spôsoby sexuálnych praktík, či rôzne sexuálne polohy. Veta - Podľa toho, čo si vytočili, mali previesť pohlavný styk, francúzsky bozk. - je absurdná a nezakladá sa na pravde," ozrejmil riaditeľ a zároveň doplnil: "Každému súdnemu a rozumne zmýšľajúcemu človeku musí byť od začiatku jasné, že metódy vzdelávania opísané v spomínanom článku by si RÚVZ  nemohol dovoliť.  Žiadny pedagóg ani odborník pre výchovu a vzdelávanie mládeže by predsa takýto neprofesionálny blud neuskutočnil."

Projekt pochádza z Nemecka. Prebrali ho Česi a pred dvadsiatimi rokmi sa dostal aj k nám. Bol  zapracovaný do Národného programu podpory zdravia a do Národného programu prevencie HIV/AIDS v Slovenskej republike.