Francúzi si všímajú diskriminačný postoj slovenských médií. Referendum o rodine podporujú desaťtisíce ľudí z celej Európy

30.01.2015 13:31

Nástroj referenda je všeobecne považovaný za jeden z najvyšších demokratických nástrojov v spoločnosti. Spôsob ako ľudia môžu dať politikom najavo svoj názor a svoju vôľu a zodpovední politici (aj v doslovnom zmysle slova) by takto vyjadrenú vôľu ľudu, mali prinajmenšom vziať do úvahy pri výkone svojich funkcií.
referendum2
Je to v podstate jednoduché. Súhlasíte? Choďte a voľte „áno“. Nesúhlasíte? Choďte a voľte „nie“. Našou krajinou sa prehnali dve kruté totality, v ktorých mnohí ľudia vyjadrenie svojho slobodného názoru zaplatili slobodou, alebo dokonca vlastným životom. O to zarážajúcejšie je, že túto ťažko vybojovanú slobodu teraz mnohí politici bagatelizujú, alebo dokonca popierajú vyzývajúc na neúčasť v referende.

Smršť hlavných médií na Slovensku, ktorá sa strhla proti referendu si všímajú aj vo Francúzku. Hnutie La Manif Pour Tous, ktorému sa opakovane podarilo zmobilizovať viac než milión ľudí, ústami svojej prezidentky Ludovine de La Rochére vydalo nasledujúce vyhlásenie: Francúzi takisto požadovali ľudové hlasovanie k zákonu, ktorým bolo predefinované manželstvo, ale napriek obrovskému počtu podpisov nebolo vyhlásené. My sme tu možnosť dostali.

Tlačové vyhlásenie:
Znepokojenie z excesov sprevádzajúcich kampaň slovenského referenda o manželstve a rodine.
La Manif Pour Tous chce upozorniť medzinárodnú verejnosť a požiadať Harlem Desira (štátneho sekretára pre európske záležitosti) , aby konal v záujme demokracie na Slovensku.

Excesy sprevádzajúce referendum ,ktoré bolo iniciované ľudovým hnutím, znepokojuje prezidentku hnutia La Manif Pour Tous z dôvodu hrubého porušenia občianskych práv a diskriminácie v súkromnej a verejnej sfére.
Referendum sa má konať 7. februára. Referendum sa týka manželstva a rodiny. Slovenskí občania majú rozhodnúť o týchto otázkach :
Definícia manželstva ako spojenia jednej ženy a jedného muža, čo v podstate znamená zabránenie nespravodlivosti tým, že svojvoľne zbavíme dieťa práva na otca alebo matku
Zákaz adopcií pre páry rovnakého pohlavia
Umožnenie, aby sexuálna výuka detí na školách bola dobrovoľná: sú to rodičia, ktorí budú môcť rozhodnúť čo je vhodné a čo nie pre ich deti.

Iniciátorom toho referenda je Aliancia za rodinu, ktorá zhromaždila 400 tisíc podpisov v krajine, kde žije približne 5,4 miliónov obyvateľov. Do referenda zostáva menej než dva týždne a La Manif Pour Tous vyjadruje znepokojenie nad priebehom kampane, nakoľko v jej priebehu došlo k hrubému porušeniu občianskych práv a k diskriminácii v súkromnej aj v občianskej sfére. Aliancii pre rodinu bol odopretý prístup k súkromným slovenským TV kanálom odmietnutím platenej inzercie. Verejnoprávna RTVS odmietla vysielať reklamné spoty v prospech referenda. Opakovane boli rezervácie priestorov pre verejné diskusie (vrátane univerzitnej pôdy) odložené,alebo dokonca zrušené. Minulý týždeň vo svojom vyhlásení slovenská verejná obhajkyňa práv Jana Dubovcová vystúpila z neutrality a vysvetlila, že bude voliť “Nie“ v uvedených troch otázkach, a že toto referendum nepovažuje za dôležité. Bohužiaľ toto nie je ojedinelý prípad, kedy zodpovední politici nabádajú občanov k tomu, aby sa referenda nezúčastnili!
Všetky tieto elementy sú znepokojujúce, pretože ukazujú prinajmenšom na nefunkčnosť demokratického procesu. „Sloboda prejavu je ohrozená,“ vyjadruje svoje znepokojenie prezidentka La Manif Pour Tous Ludovine de la Rochére.Toto referendum o rodine je kľúčovou otázkou pre budúcnosť slovenskej spoločnosti.To je aj dôvod prečo chceme upozorniť veľkú časť európskych politikov, aby zaistili, že referendum prebehne v čo najlepších podmienkach a umožní Slovákom voliť v pokoji.

LMPT preto napísala pánu štátnemu tajomníkov pre európske záležitosti Harlem Désirovi, aby ho informovala o excesoch sprevádzajúcich kampaň slovenského referenda a požiadala, aby boli zaistené všetky podmienky pre slobodné a plné vyjadrenie sa slovenských občanov v rámci demokracie.

Francúzi takisto požadovali ľudové hlasovanie k zákonu, ktorým bolo predefinované manželstvo, ale napriek obrovskému počtu podpisov nebolo vyhlásené. Verte, že Francúzi by ju využili na vyjadrenie svojho názoru. Takého, alebo onakého. Ale využili by ju, pretože to považujú za svoje právo. My sme tu možnosť dostali.
Využijeme ju, alebo bude o nás platiť „Kto si slobodu neváži, nie je jej hoden?“

Katarína Hanzlíková:

https://www.hlavnespravy.sk/katarina-hanzlikova-francuzi-si-vsimaju-diskriminacny-postoj-slovenskych-medii/527361

Aliancia za rodinu: Referendum o rodine podporujú desaťtisíce ľudí z celej Európy

Elektronickú petíciu, ktorú podpísalo už 50.000 ľudí najmä z Talianska, Nemecka, Chorvátska či Veľkej Británie predstavil taliansky aktivista a politik Luc Volonté
Slovenské referendum o ochrane rodiny podporujú podľa hovorcu Aliancie za rodinu (AZR) Petra Kremského desaťtisíce ľudí z celej Európy. Na dnešnej tlačovej konferencii v Bratislave predstavil spolu s talianskym aktivistom a politikom Lucom Volontém petíciu na podporu slovenského referenda.

“Do dnešného dňa ju podpísalo 50.000 ľudí najmä z Talianska, Nemecka, Chorvátska či Veľkej Británie,” uviedol Volonté. Petíciu možno podpísať na webovej platforme CitizenGO. “Mnohí ľudia podporujú Slovákov v referende a vyzývajú ich, aby išli hlasovať za slobodu vzdelania a podporu rodiny,” konštatoval.
Volonté poukázal, že možnosť všeľudového hlasovania o ochrane rodiny by si Slováci mali vážiť. Spomenul napríklad Veľkú Britániu, kde sa to ľuďom nepodarilo. “Odpovedať trikrát kladne, to nie je diskriminácia niekoho, ale láska voči každému jednému človeku spoločnosti. Teda k deťom, matkám a otcom,” myslí si.
Volonté je po Željke Markičovej druhým aktivistom, ktorý prišiel na Slovensko podporiť referendum. AZR oznámila plánovaný príchod ďalšieho zahraničného hosťa – Ludovine de La Rochére z hnutia La Manif pour Tous (Manifestácia pre všetkých).

Referendum sa uskutoční 7. februára a na hlasovacích lístkoch budú tri otázky z pôvodných štyroch, jednu zamietol Ústavný súd SR. Slováci sa budú vyjadrovať k trom otázkam – či ľudia súhlasia s tým, aby sa manželstvom mohol nazývať len zväzok jedného muža a jednej ženy; či súhlasia, aby si homosexuálne zväzky nemohli nárokovať adopcie detí a či súhlasia, aby rodičia mohli rozhodovať o spôsobe výchovy a vzdelávania svojich detí v školách pri citlivých kultúrno-etických veciach, ako je sexuálne správanie alebo eutanázia.

Právo hlasovať v referende majú všetci oprávnení voliči, teda tí, ktorí majú v deň referenda aspoň 18 rokov. Nemusia mať trvalý pobyt na Slovensku. Ide o viac ako štyri milióny občanov SR. Aby bolo referendum platné, muselo by sa na ňom zúčastniť aspoň 50 percent oprávnených voličov.
Ide v poradí o ôsme všeľudové hlasovanie v ére samostatného Slovenska. Z doterajších siedmich bolo platné iba jediné, a to v roku 2003, keď sa občania vyjadrovali k vstupu SR do Európskej únie.

https://www.hlavnespravy.sk/aliancia-za-rodinu-referendum-o-rodine-podporuju-desattisice-ludi-z-celej-europy/528173