EUTANÁZIA v Holandsku a Nemecku

16.10.2014 13:23

 

Den Haag, 10.10.2014 (kath.net/idea) 017 347 – V Holandsku sa aktívna pomoc pri umieraní vymyká spod kontroly. Minulý rok lekári hlásili 4829 prípadov, čo bolo o 15 percent viac ako v r. 2012. Demencia sa uvádzala ako dôvod v 97 prípadoch, to bolo dvakrát toľko ako predchádzajúci rok. Títo pacienti sa spravidla nachádzali v ranom štádiu ochorenia, keď boli ešte schopní súhlasu. Počet psychicky chorých usmrtených injekciou na vlastnú žiadosť sa strojnásobil - na 42. Vyplýva to z výročnej štatistiky Regionálnej preverovacej komisie pre eutanáziu. Pomoc pri usmrtení poskytli väčšinou domáci lekári.

Predseda holandského orgánu pre reguláciu eutanázie, Prof. Theo Boer (Groningen), očakáva, že počet prípadov eutanázie dosiahne tento rok počet 6000 alebo ho aj prekročí. V Holandsku legalizovali eutanáziu v r. 2001 s prísnymi podmienkami. Ako Prof. Boer povedal, on a niektorí kolegovia vtedy predpokladali, že kontrolné mechanizmy postačia. No mýlili sa. Legalizácia eutanázie viedla na šikmú plochu, ako ukazujú jej rastúce počty. Prof. Boer je profesorom etiky na Protestantskej univerzite v Groningene.

 

Eutanázia sa nedá kontrolovať

Podľa názoru predsedu Kresťanského združenia lekárov vo Veľkej Británii, Petra Saundersa (Londýn), je nemožné účinne regulovať lekármi podporované usmrcovanie na požiadanie. Príklad Holandska ukazuje, že „eutanázia sa vymyká spod kontroly,“ povedal pre noviny Daily Mail. Organizácia združuje 4000 lekárov. Podobný vývoj ako v Holandsku možno pozorovať aj v susednom Belgicku, ktoré povolilo eutanáziu v r. 2002. Vo februári 2014 parlament rozšíril túto úpravu na maloletých, ktorí sú nevyliečiteľne chorí a trpia veľkými bolesťami. V Belgicku ukončuje svoj život eutanáziou denne až 5 ľudí. Minulý rok o to požiadalo 1807 ľudí. Veľký rozruch spôsobil naposledy 52-ročný sexuálny zločinec. Život mu povolili ukončiť život pre „neznesiteľné psychické utrpenie“.

 

Nemecký Bundestag sa radí o novom zákone o eutanázii

V Nemecku je eutanázia zakázaná, pomoc pri umieraní – nazývaná aj lekárom asistovaná samovražda – však nie je trestná. To by sa mohlo čoskoro zmeniť. Nemecký parlament sa bude až do budúceho roku zaoberať zákonom o eutanázii. Strana CDU by chcela, aby poslanci o tom hlasovali na jeseň 2015 bez nátlaku frakcií. Vedúci politici, ako minister zdravotníctva Hermann Gröhe a šéf frakcie Volker Kauder, sú proti výnimkám zo zákazu eutanázie. Aj cirkvi ju odmietajú. Predseda Rady evanjelickej cirkvi EKD Nikolaus Schneider (Berlín) však nedávno vyvolal rozruch vyjadrením, že z lásky ku svojej žene Anne chorej na rakovinu by ju v núdzi sprevádzal na eutanáziu do Švajčiarska, aj keď sám je iného názoru.

Podľa názoru nemeckej Spolkovej lekárskej komory eutanázia porušuje lekársku etiku. –zg-