Eucharistický sprievod v Košiciach / 7.6. jún 2015

04.06.2015 12:11

V nedeľu 7. júna usporiadame v centre Starého Mesta Eucharistický sprievod. Preds edať tejto slávnosti bude J. E. Mons. Bernard Bober, arcibiskup – metropolita. Slávnosť sa začne sv. omšou v katedrále o 9.30 hod. a potom v sprievode prejdeme cez časti ulíc Alžbetina a Mäsiarska ku kostolu Dominikánov, kde bude 1. zastavenie. Druhé zastavenie – bude nasledovať pri kostole Uršulínok, odkiaľ prejdeme na Hlavnú ulicu k Seminárnemu kostolu a ku kostolu Premonštrátov. Predpokladáme ná- vrat do Dómu sv. Alžbety pred 12.00 hod. Chceme takto spoločne prejaviť úctu a poklonu Ježišovi Kristovi v Eucharistii a aj navonok vyjadriť svoju vieru. Zvlášť pozývame birmovancov, prvoprijímajúce deti, študentov.

V tomto čase od 9.30 hod do 12.00 hod. v Starom meste – Farnosti sv. Alžbety nebudú sv. omše. Z toho dôvodu rovnako ani sv. omša v Dóme o 12.00 hod. v maďarskom jazyku nebude.

sviatost_oltarna-300x209