Dôvere došla trpezlivosť s dlžníkmi. Nezaplatí im lieky ani ošetrenie

27.03.2015 20:59

Klienti súkromnej zdravotnej poisťovne Dôvera, ktorí si neplatia zdravotné odvody, budú mať od budúceho mesiaca smolu. Lieky ako aj ošetrenie u zubára si budú musieť zaplatiť z vlastného vrecka. Dôvera sa rozhodla, že ich už viac nebude dotovať. V súčasnosti už neplatičom neprepláca plánované hospitalizácie, kúpeľnú liečbu ani zdravotnícke pomôcky.

Nepriaznivé zmeny sa dotknú 70-tisíc poistencov, ktorí jej dokopy dlhujú 80 miliónov eur. Ide o živnostníkov, samostatne zárobkovo činné osoby či dobrovoľne nezamestnaných. „Podľa legislatívy je dlžníkom ten, kto nezaplatil poistné viac ako tri mesiace alebo má nedoplatok viac ako 10 eur. Takýto dlžník má nárok len na úhradu neodkladnej zdravotnej starostlivosti,“ spresnil generálny riaditeľ Dôvery Martin Kultan.

Ako dodal, netýka sa to zamestnancov či poistencov štátu, ktorí si zdravotné poistenie neplatia sami. Ani dlžníkov, ktorí majú dohodnuté splátkové kalendáre.

V praxi to znamená, že zákrok u stomatológa a lieky súkromná poisťovňa svojim neplatičom zaplatí len v akútnych prípadoch. To by mal vždy zhodnotiť ošetrujúci lekár a zároveň to aj vyznačiť na recepte. „Ak by tak zabudol spraviť a lekárnikovi by sa pacient javil ako akútny, môže si to overiť u lekára. Ak sa mu s ním nepodarí spojiť, poznačí to na recept a my mu ho preplatíme,“ doplnil finančný riaditeľ Dôvery Radomír Vereš.

Prezident Slovenskej lekárnickej komory Ondrej Sukeľ reaguje, že lekárnici nemajú problém odkontrolovať, kto je neplatič. Ako problém vidí skôr to, že sú postavení medzi dva zákony. „Zákon o lieku nehovorí nič o tom, že by sme nemohli vydať liek neplatičovi. Rovnako ďalší zákon, ktorý uvádza, kedy možno vydať liek za poplatok neuvádza práve túto možnosť, že ak ide o dlžníka,“ vysvetlil pre TREND.sk O. Sukeľ.

Konkurencia takto nerozmýšľa

Do celej veci sa už vložil Úrad pre dohľad nad zdravotnou poisťovňou . Ten vyzval Dôveru, aby zdôvodnila svoje kroky a predložila potrebné dokumenty k problému úhrady za lieky. Ako totiž uvádza hovorkyňa úradu Soňa Valašíková, zákon neukladá lekárni povinnosť overovať pri výdaji lieku alebo zdravotníckej pomôcky, či je poistenec vedený v zozname dlžníkov.

Celkový dlh na verejnom zdravotnom poistení je zhruba 300 miliónov eur. Ostatné poisťovne o podobných krokoch, aké zaviedla Dôvera, neuvažujú. Hovorkyňa súkromnej Union ZP Judita Smatanová hovorí, že úlohou lekárov je efektívne liečiť, a tak pomôcť pri strážení zdrojov.

„Máme za to, že činnosti spojené s platiteľmi poistného a výberom poistného je v plnej kompetencii zdravotnej poisťovne, ktorá za ňu aj v plnej miere zodpovedá,“ dodáva J. Smatanová.

Všeobecná zdravotná poisťovňa vzhľadom na medicínsku závažnosť niektorých diagnóz pristupuje k neplatičom individuálne. To znamená, že v niektorých prípadoch im dokonca uhrádza aj plánovanú starostlivosť. Napríklad, ak by jej odložením hrozilo zhoršenie zdravotného stavu, alebo ak má dlžník dohodnutý splátkový kalendár.

www.etrend.sk/ekonomika/dovere-dosla-trpezlivost-s-dlznikmi-nezaplati-im-lieky-ani-osetrenie.html