Dohoda medzi Svätou stolicou a Štátom Palestína vstúpila do platnosti

05.01.2016 21:36

Vatikán 4. januára (RV) So začiatkom tohto roka vstúpila do platnosti Všeobecná dohoda (Comprehensive Agreement) medzi Svätou stolicou a Štátom Palestína. Podpísaná bola 26. júna 2015. Ako informovalo Tlačové stredisko Svätej stolice, obe strany sa navzájom informovali o zavŕšení ratifikačných procedúr požadovaných pre vstup dohody do platnosti.

Dohoda pozostávajúca z preambuly a 32 článkov sa týka základných aspektov života a činnosti Cirkvi v Palestíne a zároveň znovupotvrdzuje podporu pre dosiahnutie pokojného riešenia situácie v regióne cestou rokovaní. Súčasná dohoda medzi Svätou stolicou a Štátom Palestína je výsledkom dlhodobého procesu diplomatických rokovaní, ktoré nasledovali po predchádzajúcej dohode podpísanej medzi Svätou stolicou a Organizáciou pre oslobodenie Palestíny v roku 2000.Text zverejneny na internetovej stranke TK KBS (tkkbs.sk) https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20160104024