Dnes je Svetový deň diabetu, zamyslite sa nad svojou životosprávou

14.11.2014 19:29

Svetová zdravotnícka organizácia v súvislosti so Svetovým dňom diabetu vyzdvihla, že jeho cieľom je poskytnúť lepšie poznanie tohto ochorenia vo svete.

Brusel/Ženeva/Bratislava 14. novembra (TASR) - Zdravý život a diabet - tak znie téma Svetového dňa diabetu na roky 2014 - 2016. Aktivity a informačný materiál sa v roku 2014 sústreďujú na začiatok dňa - na zdravé raňajky. S mottom: Dobre začať deň. Ako ďalej informovala Medzinárodná federácia diabetu (The International Diabetes Federation, IDF), odborníci tematikou zvolenou na rok 2014 položili dôraz na začiatok dňa, aby ho ľudia začali zdravými raňajkami. S cieľom predchádzať rozvoj diabetu typu dva a zároveň účinne riešiť oba typy diabetu. Svetový deň diabetu pripadá na 14. novembra.

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v súvislosti so Svetovým dňom diabetu vyzdvihla, že jeho cieľom je poskytnúť lepšie poznanie tohto ochorenia vo svete, pokiaľ ide o rozsah, ale aj o prostriedky, potrebné na prevenciu.

Medzinárodná federácia diabetu vyhlásila Svetový deň diabetu s podporou Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) v roku 1991 s cieľom reagovať na narastajúci výskyt diabetu vo svete.

V roku 2007 sa tento deň slávil prvýkrát ako svetový v tom zmysle, že ho oficiálne vyhlásila aj Organizácia Spojených národov (OSN). Valné zhromaždenie na znak uznania závažnosti tohto ochorenia schválilo 20. decembra 2006 rezolúciu č. 61/225, čím sa Svetový deň diabetu stanovil ako svetový v rámci dní OSN. Tým OSN dala 14. novembru nový status, aby sa diabetes mellitus skutočne považoval za závažný problém verejného zdravotníctva. A to pre jeho chronický charakter aj vysoké spoločenské náklady, ktoré si liečba diabetikov vyžaduje.

V súčasnosti žije na svete vyše 347 miliónov ľudí s chorobou diabetes mellitus (slovensky cukrovka) a ak sa nevykoná nijaké opatrenie, počet diabetikov na svete sa pravdepodobne do roku 2030 zdvojnásobí, uviedla WHO. Diabetes mellitus sa v roku 2030 môže stať siedmou najčastejšou príčinou úmrtnosti, dodala WHO.

Na Slovensku diabetes diagnostikovali vyše 300.000 pacientom, odborníci predpokladajú, že do roku 2025 ich počet prevýši 540.000 osôb. Okolo 90 percent ľudí má cukrovku druhého typu.

Svetový deň diabetu sa pripomína 14. novembra, na výročie narodenia Kanaďana Fredericka Granta Bantinga (1891-1941), ktorý spolu s Charlesom Herbertom Bestom (1899-1978) v októbri 1921 z pankreasu izolovali klinicky použiteľný inzulín.

V roku 1922 Banting a Best vyskúšali účinnosť inzulínu na sebe; neskôr ho podali 14-ročnému chlapcovi, ktorému tým zachránili život. V roku 1923 získali Frederick Grant Banting spolu so škótskym fyziológom Johnom Jamesom Ricardom MacLeodom Nobelovu cenu za objav inzulínu.

Svetový deň diabetu je kampaň, ktorá sa organizuje s cieľom zjednotiť na medzinárodnej úrovni pacientov s cukrovkou a zároveň zvyšovať povedomie aj zatiaľ zdravej populácie o tomto ochorení. Špecialisti predpokladajú, že počet pacientov s cukrovkou sa bude zvyšovať najmä v súvislosti s nezdravým spôsobom života na jednej strane a starnutím populácie na druhej strane.

So vznikom cukrovky sa spájajú rizikové faktory, medzi ktoré patria napríklad sedavý spôsob života, nezdravá strava, obezita, ale aj predispozícia. Pacient s cukrovkou je vystavený tiež riziku, že ochorenie sa môže prejaviť aj na stave iných orgánov: napríklad zraku (vedie až k slepote), obličiek, srdcovo-cievneho systému, nehojení rán a podobne.

Svetový deň diabetu sa pripomína v približne 150 krajinách sveta prostredníctvom približne 190 členských združení IDF. V nej má zastúpenie aj Slovensko.

Diabetes mellitus je chronické metabolické ochorenie spôsobené nedostatkom inzulínu alebo jeho malou účinnosťou. V organizme dochádza k zlému využitiu glukózy (cukru).

Diabetes mellitus sa delí na dva hlavné typy. Prvý typ je tzv. závislý na inzulíne, ktorý vzniká častejšie v mladom veku človeka, môže sa končiť ťažkými akútnymi komplikáciami a stavmi. Druhý typ, tzv. nezávislý na inzulíne, vzniká skôr medzi vekovo staršími, často obéznymi pacientmi, ktorí majú na vznik choroby dedičné predpoklady.