Dňa 28. mája 2014 bola schválená modlitba za svätorečenie bl. sestry Zdenky.

01.06.2016 14:46

Modlitba za svätorečenie bl. Zdenky

Otče, ty si obdaroval bl. Zdenku svetlom a mocou Ducha Svätého a dal jej milosť, aby podľa príkladu Ježiša Krista viedla kresťanský a rehoľný život až po hrdinskú mučenícku smrť. Prosíme ťa, udeľ nám milosť ..., o ktorú prosíme na jej príhovor v nádeji, že ju Cirkev čoskoro pripočíta k tvojim svätým. Daj zároveň, aby sa pre ľudí našich čias stala vzorom presvedčivého kresťanského života a veľkej úcty k sviatosti kňazstva. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

S cirkevným schválením Arcibiskupského úradu v Trnave, dňa 28. mája 2014, č.: 3804/14

www.zdenka.sk/sk/modlitby-tlacove-spravy-top-spravy/modlitby/modlitba-za-svatorecenie-bl-zdenky