Daňová kontrola - pripad A1 - 7. časť - identifikácia

25.06.2015 12:51

www.youtube.com/watch?v=h5eZh7rsyWU

Po namáhavaom úvode, kedy sme museli prekonať nesúhlas s vyhotovením videozáznamu z prerokovania protokolu o daňovej kontrole, dlhom spisovaní základnej zápisnice sme prešli na podstatnú časť a to je prerokovanie protokolu o daňovej kontrole.