Daňová kontrola - pripad A1 - 6. časť - prerokovanie

25.06.2015 12:33

https://i4.ytimg.com/vi/h5eZh7rsyWU/hqdefault.jpg

www.youtube.com/watch?v=HhOy7W57qOs

Prerokovávame protokol o daňovej kontrole. Daňová kontrola trvala takmer 3 roky. Protokol bol vyhotovený pred 2 rokmi - po tomto čase nastali okolnosti, ktoré správcovi dane znemožňovali protokol prerokovať, preto čakal 2 roky. Daňoví úradnici sa opäť pokúsil prerokovať protokoly o daňovej kontrole v Januári 2013. Túto špecifikú situáciu a mimoriadne neobvyklú sitáciu sme sa pokúsili zachytiť na kameru, čo sa nám po prelomení prvotného nesúhlasu nakoniec podarilo. Toto je záznam z hlavného konania.