Daňová kontrola - pripad A1 - 5. časť - začiatok prerokovania

25.06.2015 12:49

www.youtube.com/watch?v=ONuSRpZahT8

Podarilo sa nám dostať do zasadačky Daňového úradu Bratislava I. Martin Daňo, portál dane.sk a smer.sk sa na daňovom úrade v Bratislave zúčastnili prerokovania protokolu o daňovej kontrole. Zamestnanci nesúhlasili s tým, aby bol vyhotovený videozáznam, nakoľko konanie je neverejné. Napriek tomu sa tento typ konania môže natáčať. Na videu vidíte prípravu zápisnice o ústnom pojednávaní. Skúmanie, či je možné prerokovať protokol o daňovej kontrole za účasti kamery.