Daňová kontrola - pripad A1 - 4. časť - je možný vstup s kamerou?

25.06.2015 12:43

www.youtube.com/watch?v=w24bGC5cCuU

Martin Daňo, portál dane.sk a smer.sk prišli na Daňový úrad Bratislava I preveriť zákonnosť postupu správcu dane vo veciach daňových kontrol, ktoré trvajú už 3 roky. Stav je nezákonný a zamestnanci odmietajú aby bol ich postup pri prerokovaní protokolov nahratý kamerou. Pozriete si diskutuje so zamestnancami bezpečnostnej služby o možnosti vyhotoviť obrazový záznam z prerokovania protokolu o daňovej kontrole.
Zamestnanci daňového úradu ma nechcú vpustiť do budovy so zapnutou kamerou - údajne názor našich advokátov je v rozpore s názorom ich vedenia (pozn. ani jeden člen vedenia Finančnej správy nemá právne vzdelanie :-) ). Kameru som na chvíľu vypol - ďalší záznam príde už priamo z hlavnej zasadačky správcu dane :-)