Daňo, dostav sa na výsluch - volajú od kapitána R. Fica

24.06.2015 21:23

https://i.ytimg.com/vi/ne0gUbUro8Q/maxresdefault.jpg

www.youtube.com/watch?v=ne0gUbUro8Q

Dňa 7.10.2014 nám zavolali z kriminálky - ďalšie trestné konanie je na svete. Tento raz pre údajne neoprávnene nakladanie s osobnými údajmi. GINN podporujú občania https://www.ginn.pro/podpora
-------------------------
Ďalšie trestné konanie proti novinárovi sa teda začalo... Kapitán Fica a chcel rýchlo vypočuť Martina Daňa vo veci podozrenia z neoprávneho nakladania s osobnými údajmi. Vraj telefonické predvolanie je rovnaké účinné ako písomné... Novinár M. Daňo (GINN) je podozrivý z toho, že zverenil tvár, dátum narodenia a bydlisko tajného príslušníka Úradu pre ochranu ústavných činiteľov
Pavla Dudáša, ktorý Daňa nezákonne zaistil s použitím donucovacích prostriedkov pri návšteve Prezidenta SR Ivana Gašparoviča v Humennom.
Tu je sporné video:
-------------------------
Svedok sa predvoláva spravidla poštou v dostatočnom predstihu.
Nie je vylúčené ani predvolanie iným spôsobom, napr. e-mailom,
ak sa o tom svedok dozvie. Pojem „riadne predvolanie“ nie je
v Trestnom poriadku (TP) definovaný a možno teda vychádzať z
rámcových ustanovení TP, že o riadne predvolanie pôjde výlučne,
ak sa svedok z predvolania včas a zrozumiteľne dozvie
kedy, kam a v akej veci sa má dostaviť, pričom súčasťou
je aj poučenie o následkoch nedostavenia sa
(napr. predvedenie políciou, poriadková pokuta a pod.)
Za istých okolností predvolanie možno okrem doručenia
prostredníctvom pošty doručiť aj osobne OČTK (§ 65 TP)
-------------------------
GINN podporujú občania https://www.ginn.pro/podpora
-------------------------
Účinkujú: Pavol Dudáš, kapitán Richard Fica, Martin Daňo
Produkcia: GINN a Martin Daňo © 2014
Séria: Gorila, Megalodon, Slovensko, Slovakia, 2013, 2014