Centrálny výbor nemeckých katolíkov (ZdK) sa novými požiadavkami k manželstvu a rodine znova raz jasne stavia proti Rímu.

15.05.2015 13:08

 

https://blog.bdkj.de/wp-content/uploads/2013/10/ZdK-Logo-RGB-1.jpg

Würzburg, 11.5.2015 (kath.net) 017 902 – V cirkvi sporný Centrálny výbor nemeckých katolíkov (ZdK) minulý týždeň na konferencii vo Würzburgu znova schválil sporné požiadavky, so svojou obvyklou výzvou, aby sa stavali „mosty k životnému prostrediu veriacich“. Medzi iným výbor požaduje, aby sa s mladými pármi, ktorí nie sú zosobášení, viedli „rovnoprávne“ rozhovory a aby sa rešpektovalo spolužitie „pevných nemanželských partnerstiev“.
Pri téme „umelá regulácia počatia“ chcú realizovať jej prehodnotenie. Zvláštny dôraz sa kladie na požiadavku, aby sa „liturgické formy“ ďalej rozvíjali – „najmä požehnávanie párov rovnakých pohlaví a nových partnerstiev rozvedených“.
images
Ani žitá homosexualita, ktorú Cirkev jasne odsudzuje, nie je pre ZdK nijaký problém. Chce presadiť „bezvýhradné prijatie spolunažívania pevných partnerstiev rovnakých pohlaví“ ako aj „jasný postoj proti vyhraničovaniu a zhadzovaniu homosexuálov“.
ZdK je v cirkvi sporné. Oproti výrokom, ktoré používa ZdK samotný, centrálny výbor nezastupuje katolíkov v Nemecku a ani demokratickým spôsobom k tomu nedostal kompetencie. –zg-