Aktivity Svätého Otca v perspektíve roku 2015

05.01.2015 23:32


Čo sa rysuje v práve sa rozbiehajúcom roku z hľadiska aktivít Svätého Otca Františka? U pápeža, ktorý je známy svojou pružnosťou pri podnikaní pastoračných ciest, zaiste nemožno zostaviť presný kalendár. Pozrime sa však na najdôležitejšie podujatia roka 2015, ktoré sú už dnes známe.

Je to v prvom rade synoda o rodine, iniciovaná pápežom Františkom na základe presvedčenia o zásadnej úlohe rodiny, ako aj vzhľadom na jej súčasnú krízu. Pôjde o druhú fázu synodálneho procesu, ktorý sa začal mimoriadnou synodou zameranou v prvom rade na vytvorenie si reálneho obrazu o pastoračných výzvach a celkovej zložitosti problematiky. V októbri (4. - 25. októbra 2015) sa uskutoční riadna synoda o „povolaní a poslaní rodiny v Cirkvi a v súčasnom svete“. V súčasnosti je už k dispozícii miestnym cirkvám prípravný dokument Lineamenta.

Svätý Otec už v decembri práve v tejto súvislosti začal nový cyklus katechéz o rodine, ktorému sa bude venovať v tomto roku počas stredajších generálnych audiencií. Koncom septembra 2015 sa zúčastní na Svetovom stretnutí rodín vo Filadelfii.

Ďalšou významnou aktivitou roka 2015 je Rok zasväteného života (30. novembra 2014 - 2. februára 2016). Ako sa píše v úvode Listu pápeža Františka k začiatku tohto tematického roka sústreďujúceho pozornosť celej Cirkvi na úlohu rehoľníkov, jeho ciele sú tie isté, aké predložil sv. Ján Pavol II. pred vstupom do tretieho tisícročia: „Nemáte len spomínať a rozprávať o slávnej minulosti, ale aj budovať nové veľké dejiny! Hľaďte do budúcnosti, ku ktorej vás vedie Duch, aby znovu s vami konal veľké diela” (porov. Vita consecrata, 110).

V tomto roku sa očakáva aj vydanie nových dokumentov. Práve v súvislosti s Rokom zasväteného života by to mala byť nová apoštolská konštitúcia o kontemplatívnom živote. Naposledy takýto dokument vydal pápež Pius XII. v roku 1950 (Sposa Christi). Očakáva sa aj nová encyklika pápeža Františka, venovaná ekológii človeka.

Medzi významné apoštolské aktivity pápeža patria zahraničné apoštolské cesty. Prvá z nich bude už čoskoro smerovať na Srí Lanku (12. - 15. januára) a Filipíny (15. – 19. januára). Oficiálne ohlásené boli cesty do Francúzska a do Spojených štátov, zatiaľ sa však čaká na ďalšie podrobnosti. Svätý Otec už naznačil aj návštevy ďalších krajín v Afrike a Latinskej Amerike. Medzi pastoračnými návštevami v rámci Talianska to bude Neapol (21. marca) a Turín (21. júna) pri príležitosti dvestého výročia narodenia svätého Jána Bosca a vystavenia Turínskeho plátna.

Dlhodobou iniciatívou pápeža, ktorá bezpochyby bude pokračovať aj v budúcom roku, je jeho konkrétne úsilie o pomoc trpiacej Cirkvi na Blízkom východe i v ďalších krajinách sveta. Toto zahŕňa systematické úsilie Svätej stolice na diplomatickom poli v rámci medzinárodného spoločenstva, zintenzívňovanie ekumenickej spolupráce medzi všetkými kresťanmi, ako aj medzináboženský dialóg.

Samozrejme, vo Vatikáne možno očakávať aj početné audiencie hláv štátov a veľvyslancov, predstaviteľov inštitúcií i ďalších osobností. Okrem toho budú aj v tomto roku veľkú časť programu Svätého Otca tvoriť pravidelné návštevy ad limina apostolorum biskupských konferencií, čo každý rok predstavuje približne 30 skupín. V novembri 2015 Svätý Otec prijme aj návštevu slovenských biskupov. -jb-Text zverejnený na internetovej stránke https://sk.radiovaticana.va/news/2015/01/02/aktivity_sv%C3%A4t%C3%A9ho_otca_v_perspekt%C3%ADve_roku_2015/slo-842560
Vatikánskeho rozhlasu