Ako porušuju práva novinárov na daňovom úrade

21.06.2015 11:35

https://i.ytimg.com/vi/nCZc9b6piaU/maxresdefault.jpg

V I D E O  youtube.com/watch?v=nCZc9b6piaU

Dňa 24.1.2014 o 13:52h sme navštívili Daňový úrad Bratislava (Ševčenkova ul.) aby sme zdokumentovali spôsob autorizácie používateľov pre eSlužby Finančnej správy. Od 1. januára 2014 musia platitelia dane podávať daňové priznania a komunikovať s finančnou správou len elektronicky. Na rozdiel od iných krajín, musí väčšina ľudí pred začatím elektronickej komunikácie Daňový úrad navštíviť osobne! A znova s nami mali problém
nepoučiteľní úradníci. Nepáčila sa im kamera - nepáčila sa im verejná kontrola. Kto ignoruje právo občanov na kontrolu verejnej moci?
Občan je pôvodca štátu a pôvodca orgánov verejnej moci, preto má právo kontrolovať, či sa verejná moc vykonáva v súlade so zákonom. Štát je tu pre ľudí, a nie ľudia pre štát.
Na Finančnej správe sú za služby pre občanov zodpovední: František Imrecze / prezident FS, Daniel Čech / generálny riaditeľ sekcie daňovej a colnej, Dana Meager / viceprezident FS, Dušan Pátek / riaditeľ DÚ Bratislava a iní.... Nech teda zabezpečia na úradoch poriadok, alebo nech zmiznú zo štátnej správy naveky! Oni majú poučiť svojich zamestnancoch o tom, že právo na filmovanie je základné právo občana. Aj ich pričinením je stále toto právo obmezdované. Dokedy ešte?
pozn. Celé video sa spracováva a zverejníme ho na GINN.
----------
Nezáleží len na rodičoch a vychovávateľoch, ale na celej obci, ako sa dieťa vyvíja. Platón, Sokratov žiak, najvýznamnejší grécky filozof
* 427 pred Kr. -- † 347 pred Kr.
----------
Dobré divadlo začína dobrým vrátnikom, Ján Werich (1905 - 1980)
----------
Produkcia a réžia: Martin Daňo
Účinkovali: p. Suchanský, Beáta Lišická, Slovakia Security sro,
Patrícia Macíková, Terézia Neméthyová, Martin Daňo
Hudba: Evening Melodrama, One Fine Day
Kamera: Panasonic XH-A100, Canon VIXIA HF100
GINN.pro © 2014