Ako kresťania sa nemôžeme držať bokom!

27.03.2015 23:03

Minister vyzval kresťanov, aby svoju vieru verejne vyznávali

„Moslima neruší kolínsky dóm, ale sexshop vedľa neho“

Kolín, 23.3.2015 (kath.net/idea) 017 781 – Nemecký minister zdravotníctva Hermann Gröhe (foto) vyzval kresťanov, aby svoju vieru verejne vyznávali a spoločensky sa angažovali.  Povedal to na 38.stretnutí  „Missionale“ 21. marca v Kolíne na seminári na tému „V pokoji konať, čo je nám možné“. Biblický verš „Usilujte sa o blaho mesta“ (Jer 29,7) je jasnou výzvou, aby sme sa zasadzovali za „blaho nášho mesta a obce“. Zbožný útek zo sveta sa k tomu nehodí. Gröhe: „Ako kresťania sa nemôžeme držať bokom.“ Minister vyjadril radosť, že sa to prejavilo napríklad na kongrese kresťanských vedúcich síl koncom februára v Hamburgu. Tam podnikatelia vyznali, že svoje firmy vedú s kresťanskou zodpovednosťou.

Gröhe ďalej varoval pred tým, aby sa politické kompromisy považovali za niečo zásadne zlé. Niektorí kresťania mu povedali, že preto nejdú do politiky. „Rozdielne názory treba vedieť znášať. Aj medzi angažovanými kresťanmi panovali napríklad rozdielne presvedčenia o tom, či mala nemecká armáda právo byť v Afganistane.“

Gröhe: Moslima neruší kolínsky dóm, ale sexshop vedľa neho

Minister Gröhe ďalej zdôraznil, že otázka, či je Nemecko ešte kresťanské, má viac do činenia s prázdnymi kostolmi, ako s plnými mešitami. Povedal, že nikdy nezažil, že by moslima v Nemecku rušila kresťanská viera: „Veriaceho moslima neruší kolínsky dóm, ale sexshop vedľa neho. Nijaký moslim neočakáva, že kresťania budú zamlčovať svoju vieru. Skôr hovoria, že z nej veľmi málo zažívajú, hoci veľká časť obyvateľstva patrí do cirkvi.“

Premenovávanie kresťanských sviatkov či podujatí, ako napríklad procesie na sv. Martina na sviečkový sprievod, je mu cudzie, ako vyhlásil minister. Radí postaviť sa proti tomuto duchu. Je tiež samozrejmé, že v kresťanskej krajine sa v materskej škôlke vyhlásia kresťanské prázdniny.

Gröhe ďalej vyzval účastníkov podujatia, aby v školách a materských škôlkach vyjadrovali svoj názor.

Kresťanov minister tiež napomenul, žeby nepripustili, aby sa štvalo proti ľuďom iného náboženstva. Povedal, že pozná hrozbu islamského teroru, ale „kresťania sú vyzvaní k odporu, ak sa všetci moslimovia označujú ako násilníci“. To nesmieme trpieť.

Každoročné stretnutie „Missionale“ má kresťanov povzbudzovať k misionárskej práci. Organizujú ho členovia evanjelických cirkví Porýnia a Vestfálska ako aj slobodné cirkvi a kresťanské diela. –zg-