Aká je lojalita ZdK voči biskupom?

15.05.2015 13:05

Pasovský biskup Štefan Oster vyslovil ostrú kritiku vyhlásení Centrálneho výboru nemeckých katolíkov (ZdK): ZdK si robí z pápeža nástroj pre vlastný nebiblický program

https://blog.bdkj.de/wp-content/uploads/2013/10/ZdK-Logo-RGB-1.jpg

Pasov, 11.5.2015 (kath.net) 017 903 – Pasovský diecézny biskup Štefan Oster v pondelok na Facebooku ostro kritizoval sporné vyhlásenia Centrálneho výboru nemeckých katolíkov (ZdK). Ten žiadal cez víkend okrem iného aj požehnávanie homosexuálnych partnerstiev a druhých zväzkov rozvedených.

Pre biskupa Ostera je jasné, že „pozitívny prístup k týmto požiadavkám“ by znamenal „dramatickú zmenu mnohého doteraz platného“ vzhľadom na manželstvo a sexualitu, ak sa pozrieme na doteraz „žitú a zdieľanú vieru Cirkvi“. Biskup pripomenul, že na základe Svätého písma „každá iná forma naplnenej sexuálnej praxe mimo manželstva sa hodnotí ako smilstvo, alebo cudzoložstvo“ a v tejto súvislosti poukázal aj na „sčasti veľmi dramatické dôsledky“ pre tých, ktorí sa na to dajú. „Cirkev tento úsudok Svätého písma vždy zdieľala a prevzala,“ uviedol biskup. „Centrálny výbor sa z môjho pohľadu týmto vyhlásením chystá opustiť veľmi podstatné aspekty biblického obrazu človeka a biblického chápania zjavenia. A skutočne znepokojujúce pre mňa je, že touto cestou kráča očividne s veľkou väčšinou svojich predstaviteľov,“ kritizoval pasovský biskup.

„Stále nové úsilie odvolávať sa na pápeža Františka v snahe podporiť nový program s takou dramatickou zmenou kurzu určite nemá opodstatnenie. Nevidím ani jediné verejné vyjadrenie pápeža alebo doterajšieho Učiteľského úradu Cirkvi, ktoré by sa čo len náznakmi priblížilo k vyššie formulovaným požiadavkám ZdK. Nadchádzajúca synoda biskupov s veľkou pravdepodobnosťou ukáže, že meno a program pápeža Františka tu použili ako nástroj na presadenie vlastného politického a absolútne nie biblického programu. Ako príznačné sa mi tu javí, že v katalógu požiadaviek ZdK a jeho odôvodneniach sa biblické argumenty v podstate už vôbec ani nespomínajú,“ píše biskup Oster.
Biskup tiež pripomenul najnovší dokument Biskupskej konferencie Nemecka o cirkevných pracovníkoch a poukázal na to, že aj v novej verzii sa civilné manželstvo a registrované partnerstvo katolíkov zásadne hodnotí ako „závažné porušenie povinnosti lojality voči Cirkvi“ ako zamestnávateľovi.
krst
„Preto sa pýtam, ako je to vlastne – pri takýchto požiadavkách – s lojalitou ZdK voči biskupom a im zverenému učiteľskému úradu. Skutočnosť, že mnohí katolíci sa po takýchto požiadavkách dnes už necítia byť výborom ZdK zastupovaní, treba podľa môjho pohľadu pripísať na vrub katolíkom v tomto výbore. A ak sú dnes sťažnosti na tendenciu vytvárania táborov v Cirkvi, tak sa to podľa môjho názoru práve takýmito požiadavkami iba podporuje,“ zdôrazňuje biskup Oster. –zg-