Sviatok: "Panny Márie Spolutrpiteľky" v Grecko-katolickej Cirkvi / 31.5. (máj)

31.05.2015 11:28

Sviatok Presvätej Bohorodičky Spolutrpiteľky je posledným pohyblivým sviatkom, ktorý závisí od sviatku Paschy. Pôvodne sa táto spomienka slávila v druhý piatok po Päťdesiatnici. Keďže sa na tento piatok presunul sviatok Božského srdca Ježišovho, sviatok Bohorodičky bol preložený na sobotu. Teda vždy v sobotu po sviatku Božského srdca Ježišovho je sviatok Presvätej Bohorodičky Spolutrpiteľky.

www.zoe.sk/?zoepedia&heslo=Presv%E4t%E1+Bohorodi%E8ka+Spolutrpite%BEka

Niekedy tento sviatok pripadá na 31.5. (máj)

Zaujímavá súvislosť s posolstvami Panny Márie "Spoluvykupiteľky":

31.Máj
DEŇ Matky všetkých národov

"Stojím pred tebou : Spoluvykupiteľka, Prostrednica a Orodovnica.
Dnes obdrží (Pani) Matka korunu
. Teológovia a apoštoli Ježiša Krista, poslúchajte dobre ! Vysvetlenie DOGMY som už vám dala. Pracujte a proste naliehavo svätého otca (pápeža), aby DOGMU VYHLÁSIL."

VÍZIA VYHLÁSENIA DOGMY
(III. Vatikánsky KONCIL)


"Som v obrovskom chráme, vo svätopeterskom Dóme (Vatikán-chrám sv.Petra). Vidím samých kardinálov a biskupov. Potom vchádza pápež. Je to pápež, ktorého nepoznám. Je nosený na akomsi sedle, neskôr ide pešo. Ľudia jasajú, spustí sa chór. Svätý otec (pápež) zdvíha dva prsty a hovorí niečo jazykom, ktorému nerozumiem.
Zrazu stojí (Pani) Matka na zemeguli. Hovorí s úsmevom: "Nechala som ťa - dieťa moje - vidieť, čo je vôľa Pána Ježiša Krista. V TENTO DEŇ prebehne korunovácia jeho Matky, (Pani) Matky všetkých národov, ktorá skôr bola Máriou."
(31.5.1954 / Matka všetkých národov - Ida Peerdeman)


MODLITBA Matky všetkých národov

11.2.1951 / Matka všetkých národov (Panna Mária) zjavila modlitbu, keď povedala: "Modli sa pod krížom:

Pane, Ježišu Kriste, Syn Otca,
zošli teraz na zem svojho Ducha.
Daj, nech Duch Svätý prebýva v srdciach všetkých národov,
aby boli uchránené od skazy, nešťastia a vojny.

Kiežby Matka všetkých národov, ktorá kedysi bola Máriou,
bola našou Orodovnicou.
Amen."


28.3.1951 / Znova opakuje tu istú modlitbu, ale ešte pred ňou upozorňuje: "Na textu modlitby nesmie byť nič zmenené." Potom opakuje tu istú modlitbu (ako 11.2.1951) a dodáva: "Presne takto musí byť modlitba šírená." Vysvetľuje zmysel modlitby a podotýka, čo z tejto modlitby sa nesmie vynechať, ale musí zostať: "Tá, ktorá kedysi bola Máriou,..." ... a tak to zostane."

KAUZA: MODLITBA Matky všetkých národov
hriechyokultizmus.wordpress.com/.../kauza-modlitba-matky-vsetkych-narodov-a-spoluvykupitelka-panna-maria