17.november - Nežná revolúcia očami FOTOGRAFOV: Takto to bolo

17.11.2016 11:30
Od ranných hodín začali 11. decembra 1989 vojaci útvaru veliteľstva pohraničnej stráže Bratislava odstraňovať ženijno-technické zátarasy v hraničnom pásme pri Devíne. Toto opatrenie sa uskutočňuje na základe rozhodnutia Federálnej vlády ČSSR o likvidácii časti zátaras na vybraných úsekoch štátnych hraníc s Rakúskou republikou tam, kde si to vyžaduje rozširovanie turistického ruchu a styk pohraničných oblastí pri zachovaní nevyhnutných potrieb obrany. Odstránenie železnej opony pozdĺž Devínskej Novej Vsi a Rusoviec v celkovej dĺžke 31 km zabezpečuje 60 príslušníkov pohraničnej stráže v troch skupinách s predpokladaným termínom ukončenia do 31. decembra tohto roku, 11.12.1989.
 
Bratislava 17. novembra (Teraz.sk) - Nežná revolúcia vyústila do pádu socialistického režimu na území vtedajšej Československej socialistickej republiky. V Prahe prebiehala demonštrácia študentov, ktorej násilné potlačenie odštartovalo prelomové politické zmeny v krajine. V Bratislave boji demonštrácie pokojnejšie, ľudia sa zišli na námestí SNP a štrngali kľúčmi. Teraz.sk prináša na UNIKÁTNYCH DOBOVÝCH FOTOGRAFIÁCH momenty z Nežnej revolúcie očami fotografov.Desaťtisíce Bratislavčanov sa 27.novembra v popoludňajších hodinách zišlo opäť na mohutnej manifestácii na Námestí SNP.Solidaritu a spolupatričnosť prejavili Bratislavčania aj na tomto svojom zhromaždení, keď usporiadali zbierku, aby nahradili stratu 15 000 korún mladým manželom z Kútov, 27.11.1989.
 


Záber z demonštrácie na Námestí SNP v Bratislave, 26.11.1989.
 


Bratislavské Námestie SNP počas povolenej manifestácie študentov a obyvateľov hlavného mesta Slovenska, 22.11.1989.
 


Aj 25. novembra sa bratislavské Námestie SNP stalo miestom, kde sa zhromaždili desaťtisíce manifestujúcich. Symbolický záber, ktorý vyjadruje mienku zhromaždenia, 25.11.1989.
 
 
Symbolický krok do Európy urobili 10.12. 1989 desaťtisíce účastníkov Pochodu priateľstva ku Dňu ľudských práv, ktorý viedol z hlavného mesta SSR Bratislavy do rakúskeho mestečka Hainburg. Zorganizovalo ho hnutie Verejnosť proti násiliu.Pohľad na účastníkov pochodu Bratislava – Hainburg, 10.12.1989.
 


Z hlavnej stanice Bratislava vypravili 6.decembra Vlak nežnej revolúcie - študentský vlak z Bratislavy cez Žilinu do Košíc. Vezie sa v ňom asi 1000 vysokoškolákov, členovia Radošinského naivného divadla, herci... Postupne vo väčších mestách budú vystupovať asi 20-členné skupiny, ktoré sa zúčastnia na miestnych mítingoch, 06.12.1989.
 


Pokojné zhromaždenie bratislavských vysokoškolákovŠtudenti bratislavských, vysokých škôl sa 21. novembra vyjadrili na jednoznačnú podporu hnutia pražských vysokoškolákov. Na Hviezdoslavovom námestí sa zišiel niekoľkotisícový dav, väčšinou mladých ludí. Zúčastnení boli oboznámení s najnovšími iniciatívami študentov a vyhlásením novozaložených nezávislých študentských odborov, 21.11.1989.

www.teraz.sk/kultura/nezna-revolucia-ocami-fotografov-ta/228512-clanok.html