Vo Vatikáne vyšetrujú únik interných materiálov

04.11.2015 07:30

 

 

Vatikán 2. novembra – Dve osoby podozrivé z účasti na vynášaní a šírení interných informácií z Vatikánu boli v uplynulých dňoch podrobené policajnému výsluchu, informovalo dnes Tlačové stredisko Svätej stolice. V publikovanom texte sa uvádza:

„V rámci vyšetrovaní súdnou políciou, konaných Vatikánskym žandárstvom a začatých pred niekoľkými mesiacmi vo veci odcudzenia a šírenia dôverných správ a dokumentov, boli v uplynulú sobotu a nedeľu predvolané dve osoby, aby boli podrobené vyšetrovaniu na základe zhromaždených elementov a nadobudnutých dôkazov.“

Vyšetrovanými osobami sú klerik Mons. Lucio Angel Vallejo Balda, niekdajší sekretár komisie COSEA  a laička Dr. Francesca Chaouqui, ktorá bola členkou tejto komisie. Skratkou COSEA sa označovala Pápežská referenčná komisia na preskúmanie a usmernenie usporiadania ekonomicko-administratívnej štruktúry Svätej stolice, zriadená pápežom v júli 2013 a následne rozpustená po splnení jej mandátu.

Kým Mons. Vallejo Balda zostal vo vyšetrovacej väzbe, Dr. Chaouqui bola prepustená na slobodu, informovala ďalej Svätá stolica: „V nadväznosti na zistenia vyšetrovateľov boli tieto dve osoby zaistené v stave uväznenia za účelom pokračovania vo vyšetrovaniach. Počas dnešného dňa Úrad promótora spravodlivosti, v osobách prof. Adv. Gian Piera Milanu, promótora spravodlivosti, a prof. Adv. Roberta Zannottiho, asistujúceho promótora spravodlivosti, potvrdil právoplatnosť zadržania spomenutých osôb, pričom rozhodol o prepustení na slobodu Dr. Chaouqui, ktorej zadržanie nebolo ďalej nevyhnutné, aj z dôvodu jej spolupráce na vyšetrovaní. Pozícia Mons. Valleja Baldu zostáva na zvážení Úradu promótora spravodlivosti.“  

Tlačové stredisko Svätej stolice pripomína, že je potrebné mať na pamäti, že trestný zákonník vatikánskeho štátu eviduje šírenie dôverných správ a dokumentov ako trestný čin (Zákon č. IX Vatikánskeho mestského štátu z 13. júla 2013, čl. 10/ čl. 116 bis c. p.). Protizákonným činom je aj eventuálne ďalšie šírenie nezákonne získaných materiálov, uvádza sa ďalej v správe:

„Pokiaľ ide o knihy, avizované do najbližších dní, je potrebné jasne povedať, že aj tentoraz, ako už v minulosti, sú plodom ťažkej zrady dôvery zverenej zo strany pápeža, a pokiaľ ide o autorov, ide o činnosť ťaženia zisku zo závažne protizákonného činu vydania dôverných dokumentov, činnosť, ktorej právne a prípadne trestné dôsledky sú predmetom zvažovania zo strany Úradu promótora vzhľadom na ďalšie opatrenia, a prípadného obrátenia sa na medzinárodnú spoluprácu.

Publikácie tohto druhu nezodpovedajú nijakým spôsobom k nadobudnutiu jasnosti a pravdy, ale skôr vyvolávajú zmätok a čiastkové a tendenčné interpretácie. Je potrebné celkom vylúčiť omyl myslieť si, že by to mohol byť spôsob napomáhajúci pápežovmu poslaniu.“ -jb-