Branislav Škripek: Pred správou Ferrara sa musíme mať na pozore

08.05.2015 14:35

 

Výbory EP v týchto dňoch rokujú o Správe k situácii v oblasti základných práv v Európskej únii (2013 – 2014). Branislav Škripek ju ostro kritizuje a podal až 22 pozmeňovacích návrhov

“K tejto správe mám veľké výhrady a budem veľmi aktívny v tom, akú bude mať konečnú podobu. Aj keď na prvý pohľad navrhované zmeny do legislatívneho rámca EÚ nezasahujú priamo do suverenity štátov, vytvárajú predpoklad, aby sa tak v budúcnosti stalo. Pred týmto sa musíme mať na pozore,” hovorí poslanec Európskeho parlamentu Branislav Škripek (OĽaNO), člen skupiny ECR – Európski konzervatívci a reformisti.

SR NRSR Jurinová iniciatíva One of us TK BAX

SR NRSR Jurinová iniciatíva One of us TK BAX

Na snímke poslanec Európskeho parlamentu Branislav Škripek
Správa napr. žiada, aby EÚ inštitúcie a členské štáty boli dôkladnejšie monitorované a sankcionované pri zlyhaniach v oblasti ľudských práv. “Ide o tie isté ľudské práva, ktorých ochranu garantuje legislatíva a inštitúcie Slovenskej republiky presne na základe Kodanských kritérii, ktoré sme prijali ešte pred vstupom do Európskej únie. Teda je to otázka plne v kompetencii suverénnych členských štátov, nie v kompetencii Európskeho parlamentu,” vysvetluje poslanec Škripek.

Súčasný stav nevyhovuje predovšetkým mimovládnym organizáciam LGBTI a radikálnych feministiek, ktoré sa práve prostredníctvom iniciatív ako je správa Ferrara (alebo iniciatívy Estrela, Lunacek a ďalších v minulosti) snažia vytvoriť “umelý” inštitucionálny rámec, aby v blízkej budúcnosti získali väčšie pole pôsobnosti pre svoje aktivity a zámery.

Škripek vo svojich pozmeňovaciích návrhoch akcentuje princíp subsidiarity a suverenity členských štátov. Dopĺňa správu, ktorá konštatuje problém antisemitizmu a antiislamizmu o problém antikresťanských trendov a tendencií. Pripomína slobodu výhrady svedomia, právo na život a zasadzuje sa za lepšie životné a pracovné podmienky utečencov.

Poslanec ku správe podal 22 pozmeňovacích návrhov, o ich prijatí budeme informovať.

Spravodajkyňou tejto správy je talianska poslankyňa EP Laura Ferrara. Správa bude prerokovaná zajtra (7. mája 2015) na pôde Výboru EP pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (LIBE). Dnes sa vo Výbore pre práva žien a rodovú rovnosť (FEMM) hlasovalo o stanovisku k tejto správe. Poslanec Škripek je členom Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci a náhradník vo Výbore pre práva žien a rodovú rovnosť.

http://www.hlavnespravy.sk/pred-spravou-ferrara-sa-musime-mat-na-pozore/614075